Relaxing or Racing, but always Running 
.

Disclaimer


In deze disclaimer leggen wij uit onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aanbieden. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze disclaimer.


Formeel is goed, maar liever lossen we het samen op. Iets niet goed of ongewenst op StepForward2Run.com? Geef het door! info@JenJStepForward.nl


Geen garantie op juistheid en volledigheid

Als makers van deze website doen we er alles aan om de informatie (inclusief verwijzingen naar andere sites) actueel, compleet en correct aan te bieden. Mocht de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor géén aansprakelijkheid aanvaarden.

Schade, in iedere vorm, direct en/of indirect, ontstaan of als gevolg van het gebruik van deze site wordt niet aanvaard. 


De inhoud van StepForward2run.com is van algemene aard. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u neemt op basis van de hier geboden informatie.


Aan de inhoud van deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

 

Voor de producten en diensten van J&J Step Forward gelden de algemene voorwaarden van J&J Step Forward.


Informatie, producten en diensten van derden

StepForward2Run.com biedt informatie over en hyperlinks naar websites en (social)media. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen rekening. Wij aanvaarden géén aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites kunnen wij niet volledig controleren en ook niet garanderen.


StepForward2Run.com biedt informatie over en hyperlinks naar websites en (social)media. Het gaat om onze interpretatie van kennis en informatie, die wij omzetten naar eenvoudig te gebruiken informatie. Hiervoor gebruiken wij eigen en online beschikbaar (beeld)materiaal. We passen hierbij zorgvuldig controle en opvolging van copyright, eigendom en AVG-richtlijnen toe.


Intellectueel eigendom

Het is toegestaan alle informatie en beeldmateriaal van deze website voor eigen persoonlijk gebruik te printen, kopiëren of downloaden.


Het delen van onze content en beeldmateriaal op social media of uw website is toegestaan (en wordt zelfs gewaardeerd), mits je StepForward2Run.com vermeldt als bron en verwijst naar onze website met een hyperlink. 


Het is niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, opmaak, styling, concepten, logo's, bedrijfsnaam en beschikbaar gestelde materialen zoals downloads (letterlijk en 1-op-1) over te nemen, te kopiëren, te dupliceren of verspreiden voor publieke vertoning of commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van J&J Step Forward.


Deze informatie op StepForward2Run.com valt onder het intellectueel eigendom en is beschermd onder auteursrecht.


Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.Wijzigingen

J&J Step Forward heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

De meest recente versie van deze disclaimer is altijd beschikbaar op deze webpagina;

https://www.stepforward2run.com/Informatie/Disclaimer.

Als de informatie op deze pagina voor u belangrijk is adviseren wij om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken om u zelf op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen.


Meer informatie is op te vragen via e-mail: info@JenJStepForward.nlLaatst gewijzigd: 28 november 2022

E-mailen
Info
Instagram