Relaxing or Racing, but always Running 
.

Privacy 

StepForward2Run.com respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, AVG (GDPR) en de Telecommunicatiewet.


De bedrijfsidentiteit van StepForward2Run.com is opgenomen onder Contact.Uitgangspunten

  • Wij verzamelen, bewerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die voor de dienstverlening van belang zijn.
  • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en wij verstrekken geen persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doeleinden van partners, relaties, andere stakeholders of derden.
  • In die gevallen dat persoonsgegevens wel aan derden beschikbaar worden gesteld, is dat uitsluitend met het oog op het vereenvoudigen van de dienstverlening, zoals inschrijfprocedures voor deelname aan evenementen, het mogelijk maken van diensten van partners of vergelijkbare activiteiten. In alle gevallen waarin persoonsgegevens aan derden beschikbaar worden gesteld, gebeurt dat op basis van verwerkersovereenkomsten die in lijn zijn met de AVG.
  • Wij maken géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Toevoegen en wijzigen van een hardloopwedstrijd, algemene feedback etc.

Via een beveiligd webformulier kunnen organisatoren nieuwe hardloopevenementen toevoegen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor algemene feedback over de website. Hiervoor zijn persoonlijke (contact)gegevens nodig om verdere afstemming en correcte verwerking mogelijk te maken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


Inschrijfformulieren hardloopwedstrijden en -evenementen

Op deze website helpen we met het uitzoeken van de leukste hardloopevents. Dit doen we met een zo compleet mogelijk overzicht en zoveel mogelijk handige verwijzingen. De inschrijfformulieren voor de wedstrijden zijn van de organisator zelf (of gehost door een derde partij zoals inschrijven.nl). Wij hebben géén toegang tot deze gegevens. Mocht u meer willen weten over uw privacy in dit kader, dan verwijzen wij u naar de organisator van het betreffende evenement.


Cookies

StepForward2Run maakt gebruik van cookies en de services van Google Analytics.
Bij eerste gebruik van de website geeft u hiervoor toestemming, indien gewenst met aangepaste machtigingen. U bent altijd in staat de cookie instellingen te controleren en beheren in uw browser.
Met cookies leggen wij géén persoonsgegevens vast en ook géén identificerende gegevens zoals uw IP-adres.

Meer weten? Lees ons cookiebeleid.


Beveiliging

TLS / SSL

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit ziet u in de adresbalk van de browser door het hangslotje en 'https' aan het begin van de URL.


Hosting

Wij nemen webhosting en e-mail diensten af van Strato.
Strato verwerkt indien noodzakelijk persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Verwerkersovereenkomst

Met alle partijen die toegang hebben tot de servers en data van StepForward2Run.com is een verwerkersovereenkomst gesloten om de benodigde veiligheid te garanderen.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


Inzage, wijzigen, beperking en verwijderen van persoonsgegevens

U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via privacy@JenJStepForward.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om u adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.


Wijzigingen

Ons privacy beleid passen wij aan bij veranderingen aan de website of bij nieuwe en aangepaste producten en diensten. Raadpleeg deze pagina voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via privacy@JenJStepForward.nl.


Laatst gewijzigd: 04 december 2022

E-mailen
Info
Instagram